За автора

Начало За автора

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ:

  • Радиестезични анализи и измервания в областта на геопатологията.
  • Проверка на терени за строителство и на готови жилищни и обществени сгради за наличие на геопатогенни зони и вредни техногенни излъчвания.
  • Фън Шуй – земен дизайн, най-благоприятно разположение на местата за пребиваване на човека в жилищната сграда и пространството около нея.
  • Изграждане на защити от вредни лъчения във фаза на строеж и при завършени жилищни и обществени сгради.
  • Здравето на дома – измерване на излъчванията на произведения на изкуството и на художествените занаяти, на кристали и камъни. Хармонизиране на кътчетата за работа, развлечение и отмора в дома.
  • Търсене на подпочвени води за битови и промишлени нужди.
  • Индивидуални и групови беседи, лекции и обучение в областта на радиестезията, окултната анатомия и диагностика.
  • Хармонизиране на атмосферата и на работната среда в бизнес-офиси и обществени сгради.
  • Приложна кинезиология – симетрия и хармония на тялото.
БИОГРАФИЯ

Иван А. Тодоров e завършил виетнамска филология, източни езици и култури в Петербургския държавен университет, Русия. Работил е като кореспондент на БТА за Югоизточна Азия, изучавал е отблизо принципите на Фън Шуй и Дао на Идзин. От 1990 година се занимава с практическа радиестезия и Фън Шуй анализи за здравето на дома. Ескперт-оператор по сложни системи, специализирал по програмите „Аванти ХХI“, „Голд уей“, „Интерспесиал“ на Международния научно-учебен център „Делта информ“ при Академията за фронтални проблеми „Евгений В. Золотов“, Русия. Създател е на оригинален метод за зонова терапия с пирамиди. Специалист в областта на сложните информационни системи, геопатологията, радиестезичната диагностика и прогностика, защитите срещу геопатогенни зони и вредни излъчвания. Занимава се с диагностични и прогностични анализи, свързани с реализацията на човека в личен и професионален план. Извършва проверки за наличие на вредни вълни на терени за строителство, на жилищни и обществени сгради, измервания за наличие, качество и дебит на питейни, битови и промишлени подземни води. Изгражда радиестезични защити на жилищни и обществени сгради.

От 1995 е лектор и преподавател, провеждащ самостоятелно практическо обучение в областта на радиестезията, биолокацията и творческото развитие на личността.