Какво всъщност може да се измери по радиестезичен път и по какво се различава радиестезичният анализ от медицинската диагностика?
Начало За радиестезията Какво всъщност може да се измери по радиестезичен път и по какво се различава радиестезичният анализ от медицинската диагностика?