Обучението по радиестезия се извършва в групи или индивидуално в следните модули:

1. Начална радиестезия – работа с махало, таблици и схеми. Общи принципи на радиестезията, практически минимум.

2. Радиестезията като диагностичен метод – работа с линеали, вълномери, свидетели. Съставяне алгоритъм на човешкото здраве.

3. Геопатология, изграждане на защити. Търсене на води.

4. Радиестезия за напреднали – индивидуално обучение.

Обучението в първите три модула е в рамките на 10 учебни часа всеки. Обучението за напреднали е в зависимост от интереса, посоките на търсене и творческа реализация на индивида. Темите и формата на работа се уточняват по взаимно споразумение.

 

 

Освен посочените допълнително се организират курсове по:

1. Биолокация и многомерна медицина – съставяне на индивидуални нумерологични мандали; ключове за индивидуална работа; съставяне на вибрационни редове – методология на работата – І и ІІ ниво.

2. Радионика, методи за полева и вибрационна терапия.

3. Основи на магнетичното лечение.

4. Окултна анатомия, Числото десет, Дървото на живота.

5. Практики за самостоятелна духовна работа и усъвършенстване на личния целебен потенциал.

 

 

 

Провеждат се семинари за развитие на творческия потенциал и разширяване на кръгозора в нашия сложен и многомерен свят. Обучението обхваща работа с енергиите и стихиите на природата и се извършва на подходящи за целта високоенергийни зони в България – Рила, Мадара, Варна, с. Баня Карловско и др.

 

 

 

ОБРАТНО

 

 

 

МАДАРСКИТЕ СКАЛИ