БИОГРАФИЯ

Иван А. Тодоров e завършил виетнамска филология, източни езици и култури в Петербургския държавен университет, Русия. Работил е като кореспондент на БТА за Югоизточна Азия, изучавал е отблизо принципите на Фън Шуй и Дао на Идзин. От 1990 година се занимава с практическа радиестезия и Фън Шуй анализи за здравето на дома. Ескперт-оператор по сложни системи, специализирал по програмите „Аванти ХХI“, „Голд уей“, „Интерспесиал“ на Международния научно-учебен център „Делта информ“ при Академията за фронтални проблеми „Евгений В. Золотов“, Русия. Създател е на оригинален метод за зонова терапия с пирамиди. Специалист в областта на сложните информационни системи, геопатологията, радиестезичната диагностика и прогностика, защитите срещу геопатогенни зони и вредни излъчвания. Занимава се с диагностични и прогностични анализи, свързани с реализацията на човека в личен и професионален план. Извършва проверки за наличие на вредни вълни на терени за строителство, на жилищни и обществени сгради, измервания за наличие, качество и дебит на питейни, битови и промишлени подземни води. Изгражда радиестезични защити на жилищни и обществени сгради.

От 1995 е лектор и преподавател, провеждащ самостоятелно практическо обучение в областта на радиестезията, биолокацията и творческото развитие на личността.