Статия от Иван А. Тодоров

 

Често задавани въпроси към Иван А. Тодоров

Можем ли да дефинираме радиестезията като наука?

Какво всъщност може да се измери по радиестезичен път и по какво се различава радиестезичният анализ от медицинската диагностика?

В състояние ли е радиестезията да установи има ли отклонение във фините структури на човека – аурата, чакрите, биополето?

Често хората говорят за магии и недоброжелателни външни енергийни намеси. Може ли радиестезията да ни каже нещо по тези въпроси?

Вие лично в каква сфера работите?

 

 

Да, това е наука, древна колкото човешкия род. “Чувствам, долавям вълни, излъчвания” – това в буквален превод от френски означава думата radiesthesie . А на човека е присъщо умението да чувства още по рождение. Истина е обаче, че съвременните хора са загубили до голяма степен това свое качество и по този начин са затворили сетивата си за “невидимия свят” на енергиите и лъченията, които ни заобикалят отвред.

Радиестезията е стъпила на здравата основа на вселенските принципи:

и действа в съответствие със Закона за аналогиите: “Това, което е горе, е аналогично на това, което е долу и това, което е долу е аналогично на това, което е горе в името на извършването на чудото на единството”.

Съществуват два големи дяла – ментална и физикална радиестезия. Представителите на менталната школа са хора, разкрили дарбата си по природа, умеещи да чувстват света около себе си без помощта на външни средства. Те използват с лекота различни инструменти (багети, махала, жезли и др.), които обикновено изработват сами интуитивно. За тях е достатъчно да си съставят ясен мисловен образ на обекта, който издирват, или на човека, чието здраве проверяват, за да получат необходимата им информация. Но на ментално ниво всеки човек е различен. Всеки разполага с различен мисловен потенциал и различен набор от изразни средства. Затова няколко менталисти, помолени да опишат един и същ проблем, ще дадат до голяма степен различаващи се мнения, сходни само в най-общите моменти.

Физикалната радиестезия се стреми да борави с измервателни уреди (вълномери, линеали, таблици, схеми и др.) и точни свидетели на нещата, които са обект на изследване. При съпоставителна работа на група радиестезисти по физикалните методи точността и съвпаденията в анализите нарастват до над 80%. Това позволява да се води обучение на по-големи групи от хора, проявяващи интерес към темата.

През първите десетилетия на ХХ век физикалната радиестезия получава широко разпространение в страни като Франция, Германия, Испания, Великобритания, САЩ и Русия. Германия първа въвежда в медицинските си институти изучаването на радиестезия като помощен диагностичен метод. Примерът й е последван от Франция, Австрия и Белгия. С течение на времето обаче се установява, че едва 40 % от обучаваните се научават да използват добре този метод, а около 10% стават виртуози на махалото. Останалата част от обучаваните, най-често поради силни вътрешни съмнения и неувереност, не успяват да се справят добре с поставените задачи. Това налага обучението по радиестезия да бъде провеждано по-нататък предимно факултативно.

Не са малко съвременните учебни заведения, в които по един или друг начин да се изучават радиестезичните методи. Геолози, геодезисти, архитекти, конструктори, хидроинженери често преминават специално обучение по геопатология и излъчвания на земните недра. В повечето източни страни нищо не се строи, преди да е взето мнението на водещ специалист по Фън Шуй.

В България също, макар и с половин уста, в нормативните документи за извършването на предварителни геоложки проучвания в строителството е споменато, че е добре да бъде извършвано и проучване за наличието на геопатогенни зони в района на бъдещия строеж. У нас не са малко архитектите и проектантите, които по своя инициатива организират такива проучвания. Лично аз работя с неколцина водещи специалисти по архитектура, вътрешен дизайн и проектиране, които се ползват с повишен интерес към извършваната от тях работа. Познавам и не малко лекари, които проявяват интерес към радиестезията като допълнителен диагностичен метод и я ползват с успех в ежедневието си.

ОБРАТНО

 

 

“ Кесарю кесаревото, божието - Богу!” Чрез радиестезични вълномери може да се измери функционалната вълна на човешкия организъм като цяло, а също така функционалната вълна на всички негови системи, органи, жлези, тъкани и клетки. Това е едно много подробно изследване за функцията на всички съставни части на човешкото тяло. Въз основа на тези данни може да се направи заключение за общото здравословно състояние на човека и нещо повече – за причините, поради които той се намира в това състояние. Радиестезията е силна в установяването именно на причините за отклоненията от нашето здраве, повечето от които са “невидими” за традиционните медицински диагностични методи. Ако трябва да прецизирам, съвременната медицина вижда резултатите от едно нарушено здраве и се бори с последиците от това. Радиестезията си задава най-често въпроса – а защо се е стигнало дотук. За мен несъмнено двата метода могат добре да се допълват един друг и по никой начин не се изключват взаимно. Но към днешна дата единствено медиците в България са тези, които могат да ви поставят диагноза и това е техен неоспорим приоритет. Радиестезистите могат да ви помогнат да се погрижите за това да живеете в здравословна среда и да се избавите от вредни лъчения, които могат да влошат вашето здраве.

ОБРАТНО

 

 

Може и то достатъчно категорично. Едно от задължителните радиестезични замервания е за наличието на натрупани вредни вълни и влияния в човешкия организъм. Ние можем да натрупаме такива вълни в себе си от излъчванията на геопатогенни зони, от йонизираща радиация, излъчвана от терените или от строителните материали, от електромагнитни излъчвания с различен характер или от волно или неволно насочени към нас недоброжелателни мисли и действия. Така наречените магии, са подобни на информационни вируси, които навлизат най-често в нашето енергийно, емоционално или ментално ниво и създават там хаос и безпорядък. Наличието им може да бъде безспорно доказано, тъй като това са едни от най-вредните въздействия върху човека. Те действат като катализатори, ускорители на болестните процеси, негативните мисли и катастрофалните събития в човешкия живот.

Разбира се, освен да трупа вредни вълни човек може успешно и да се избави от тях. Било като хармонизира средата, в която живее и работи, било като се освободи от “енергийните вампири” около себе си, било като престане да превръща сам себе си в обект на злоба, завист и недоброжелателни мисли и действия. В този смисъл добродетелният и праведен живот, хигиената на душата и чистите мисли са най-добрата защита от всякакъв род волни или неволни външни въздействия.

Радиестезията разполага с богат арсенал защитни средства срещу излъчванията на геопатогенните зони и вредните вълни, идващи от околната среда и средата, в която живеем и работим. Лично аз предпочитам пирамидите, защото те позволяват както да защитим дома си, така и да пречистим храните, които консумираме, от вредни вещества. Освен това, те са добро средство за зонова терапия, което помага да се балансират магнитните и електричните потоци в човешкото тяло и да се изхвърлят натрупаните в него вредни вълни. Съществуват и множество персонални защитни средства за хора, работещи в агресивна среда или подложени на интензивен поток негативна човешка енергия. Човек обаче не бива да разчита само на пасивни защити – медальони, амулети, талисмани и др., а трябва активно да работи за своята вътрешна трансформация, която да го изведе от порочния кръг на повтарящи се негативни събития. Но тук вече навлизаме в друга тема, която ни отвежда до самостоятелната духовна работа, медитативните техники и много други неща, за които си заслужава да проведем отделен разговор.

ОБРАТНО

 

 

Извършвам проверки за геопатогенни зони и вредни лъчения на терени за строителство и на готови жилищни и обществени сгради. Там, където има сериозни проблеми, изграждам защити. В едно стандартно жилище това е относително лесно – вече съм “диагностицирал” и защитил над 500 жилища, къщи и апартаменти из цялата страна. По сериозни са нещата с обществени сгради. На времето първата такава защита бе изградена в сградата на БТА в София. Тази защита просъществува повече от десет години и допринасяше за доброто самочувствие на работещите в телеграфната агенция. После направих защити на няколко училища – Руската гимназия и Училището по океански и морски риболов в Бургас, Техникума по фина механика и оптика и бившето СПУ “Юрий Гагарин” в София. Резултатите навсякъде са окуражаващи и добри.

Много работя в сферата на радиестезичните анализи по отношение на здравето на дома и на човека. Голямата ми слабост са пирамидите, но за тях трябва сигурно да поговорим отделно – темата е наистина необятна.

Имам добър опит в търсенето на подземни води за битови и питейни нужди. С моя помощ в различни райони на страната са изградени над 30 кладенци и сонди.

Провеждам курсове за начинаещи и напреднали в областта на радиестезията, окултната анатомия, кармичната медитация и някои други специфични области като многомерна медицина, полева терапия, съставяне на същностни и личностни мандали и т.н. Обучението се извършва в малки групи или индивидуално по споразумение. Имам немалко ученици в София, Варна, Бургас, Пловдив, Добрич, Габрово и някои други градове на страната.

ОБРАТНО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Съществуват много съвременни методи за аурография и изследване на биологично активните зони на човека. Чрез високочестотна фотография (Кирлианова) и газоразрядна визуализация стават видими излъчванията на физическото, етерното и астралното тяло на човека. Отдавна за никого не е тайна наличието на енергийни меридиани, вълноводи на Кенарк (най-фините енергийни канали в човешкото тяло), чакри и аура. Чрез радиестезично замерване може бързо да се установи дали тези канали са проводими, дали аурата е плътна и добре организирана, дали чувствено-емоционалният ни свят (астралното тяло) е хармоничен и балансиран.

Човек в своето ежедневие непрекъснато обменя с околната среда информация, енергия и вещества. Съответно той търпи непосредствено влияние от външния свят на физическо, енергийно, емоционално и ментално ниво. При радиестезичен анализ може да се направи добра преценка на кое от тези нива човек се сблъсква с вредни лъчения и влияния, които объркват неговото здраве. Нещо повече, може да се направи добра преценка чрез какви методи и средства може най-добре да бъде решен конкретният проблем. Един прецизен анализ може да ни помогне да се насочим към подходящия специалист за решаването на нашия проблем. Искам още веднъж изрично да подчертая, че радиестезията е добър метод да стигнем до точна информация за нещата, но здравословните проблеми трябва да се решават от съответните специалисти – ако организмът ни гъмжи от инфекции, трябва да потърсим добър вирусолог, ако сме на път да останем без зъби, не трябва да виним за това съдбата или карма!

ОБРАТНО