ПИРАМИДИТЕ – УНИКАЛНО СРЕДСТВО ДА ПОДДЪРЖАТЕ СВОЯТА КРАСОТА, ЗДРАВЕ И САМОЧУВСТВИЕ

 

ГЛАВНА СТРАНИЦА

В съвременния ни свят човекът е изложен на множество външни въздействия. Към „традиционните” геопатогенни излъчвания на природата – от подземни течащи и застойни води, геоложки разломи, геомагнитни мрежи, патогенни микроорганизми и др. се добавиха мощни източници на електромагнитни полета, повиши се общо радиационният фон, многократно нарасна шумовото, светлинното, газовото и химическото замърсяване. Да не говорим за все по-агресивното присъствие на електронните масмедии, комуникационните и съобщителни мрежи в бита ни.
Резултатът от всичко това е повишен стрес, нарастваща умора, раздразненост и заболеваемост.

 

 

 

Оказа се, че в тази сложна вълнова и вибрационна обстановка добър помощник на човека могат да бъдат пирамидите.
Чрез поставяне на няколко малки пирамиди в дома могат да бъдат неутрализирани основните геопатогенни излъчвания. Има специализирани защитни пирамиди, които нормализират дори повишения 2-3 пъти над нормата радиационен фон!
Пребиваването в контурни пирамиди с различни размери може да избави човека от редица неразположения и заболявания и да върне доброто му самочувствие.

Специално внимание заслужават и пирамидите, които пречистват храните, напитките, хранителните добавки, билките от натрупани в тях вредни химически вещества. Направените лабораторни изследвания с пирамиди № 21, 22 и 23 например потвърждават изчистването на повече от 40 вида химически вещества и замърсители на храните и напитките. Нещо повече, тези пирамиди преструктурират кристалната решетка на водата и я превръщат от обикновена течност в мощно средство за почистване на човешкия организъм от токсини и шлаки (пясъци и камъни в жлъчката, бъбреците и стомашно-чревния тракт).
Козметичните продукти , обработени за няколко часа под пирамида, придобиват фин аромат и смекчават своето действие върху човека. На практика обработената под пирамида козметика (от 12 до 24 часа) не предизвиква алергични реакции и при най-чувствителните и капризни кожи. Нещо повече, действието на вредните разтворители от типа на фреон, акохоли, стабилизатори и др. върху здравето на човека многократно намалява.

 

 

Всички бижута, аксесоари и украшения за облекло, които носим, с времето натрупват върху себе си вредни вълни, предпазвайки ни от „лоши очи”, уроки, насочени волни или неволни негативни въздействия срещу нас. Поставяйте всички тези неща поне веднъж седмично под пирамида, за да ги освободите от вредните натрупвания. Така те ще ви служат верно и сигурно дълги години.

 

Като средство за зонова терапия, пирамидите също показват интересни резултати. Поставени върху човешкото тяло, те нормализират хода на електричните и магнитните потоци в него, успокояват и хармонизират работата на нервната, сърдечно-съдовата и лимфната системи, балансират хода на енергиите по меридианите и в зоните на чакрите. Многогодишният ми опит в тази област показва еднозначно положително взаимодействие между пирамидите и човека.

 

Пирамида № 21 е умалено копие на Хеопсовата пирамида в Гиза. Това е телурична (земна) пирамида. Предназначена е за почистване на хранителни продукти от нитрати, радиация и други вредни вълни. Тя може да ви помогне да възстановите лечебната стойност на лекарства и билки с близък до изтичане срок на годност. Под нея можете да почистите вашите бижута, акцесоари и украшения за облеклото от натрупани или кодирани в тях вредни вълни.
Може да се използва за лечебно-профилактични цели при гастрит, колит, язва на стомаха и дванадесетопръстника, панкреатити и други проблеми с храносмилателната система; при общо отслабване на имунната система. Тя се поставя последователно в зоната на слънчевия сплит и зоните на изявената болка по 15 - 20 мин. за всяка точка. Процедурата се повтаря няколко дни поред до изчистване на болката и стабилизиране на здравето.

 

Пирамида №22 многократно ускорява процеса на чистене на храни, напитки, лекарства, билки, козметика и др. Достатъчно е да поставите такава пирамида върху панерка с плодове или зеленчуци за два-три часа и ще бъдете сигурни в тяхното пречистване. Промяната на вкусовите качества при сравнение на престояли под пирамида продукти и необработени е осезаема. При лабораторни изследвания в Украйна пирамида № 22 показа отлични резултати – доказано бе, че разгражда повече от 40 вида химически и отровни вещества, натрупващи се в плодовете, зеленчуците, зърнените храни и лечебните растения.

 

Пирамида № 23 е удобна за поставяне над легло или фотьойл за по продължително време при хронични заболявания. Тя е умалено копие 1/1000 на Голямата пирамида в Гиза и е най-универсалната за всякакъв вид експерименти. Държи се отлично както при зонова терапия, когато трябва да се обхванат по-големи части от тялото, така и при чистене на храни и лекарствени средства. Отлична е за чистене на козметични продукти. Мъжете могат да изпробват известния ефект за наточване на самобръсначки, като ги поставят на кубче 5/5 см. в посока север/юг под пирамидата за 24 часа.

 

Пирамида № 8 също е широкоспектърна по своето действие и предназначение. Поради малките размери тя е удобна за изграждане на защитни системи срещу вредните излъчвания на подземни течащи води и на геомагнитните мрежи Хартман, Кюри. Поставена върху монитора на персонален компютър или върху домашния телевизор тя елиминира вредното торсионно поле, излъчвано от екрана и прави престоя пред тази техника по-поносим и по-малко вреден за човека.

 

Модел № 8 е подходящ за въздействие при проблеми със сърдечносъдовата система, при понижени защитни функции на организма, при простудни заболявания на горните дихателни пътища и възпаления на ухото. За профилактика на сърдечносъдовата система и предотвратяване на леки сърдечни пристъпи се въздейства последователно в зоните на китката на лявата ръка, слънчевия сплит и гръдната кост (сърдечна чакра) по 10 - 15 минути за всяка отделна точка. При възпаления на горните дихателни пътища, ринити и отслабена имунна система се въздейства последователно в зоните на слънчевия сплит, тимуса, гърлото и „третото око” от 7 до 10 минути за всяка точка. С № 8, поставена върху поразеното място, можете да елеминирате само за няколко минути отровата на жилещи насекоми (оси, пчели и др.) и да предотвратите остри алергични реакции, дори да спасите човешки живот!

 

ОБРАТНО

ГЛАВНА СТРАНИЦА