ИНСТРУМЕНТИТЕ

Безспорен фаворит в радиестезията е махалото. Работата с този най-древен инструмент ни дава широк спектър от възможности. Измервания по карти, таблици и схеми; измервания с радиестезични вълномери и линеали; проверки на терени за геопатогенни излъчвания; търсене на води и т.н. Махалото е добър помощник във всякакви ситуации и може да ви даде отговори на въпроси от всякакви области. И все пак – махалото е само стрелката на измервателния „уред” човек.

При работа с махало са важни няколко неща:

  • Задавайте кратки и ясни въпроси.
  • Изчаквайте търпеливо отговора на махалото.
  • Запазете вътрешно мълчание и не предполагайте отговора по никакъв начин.
  • Имайте доверие на първия импулс, на първия отговор.
  • Ако този отговор не ви устройва, преформулирайте въпроса и потърсете нов отговор, но не повтаряйте един и същ въпрос по десет пъти – ще получите десет различни отговора.

Има и още много други правила в работата с махало, но който се интересува от повече информация може да потърси индивидуална форма на обучение или друг начин да обогати знанията си.

Махалата са универсални и специализирани. Изработват се от най-различни материали и са многообразни по форма. За начало е по-добре да използвате универсално махало – полусферично, конусовидно или капковидно. По-късно можете да се снабдите с кристално махало за диагностика, с тежко махало за работа на открито, махало с кухина за свидетел или тюреново махало с магнитни стрелки. Всяко нещо с времето си.

„Г”- образните багети са едни от най-универсалните инструменти за търсене на подземни води, полезни изкопаеми, кухини в терена и т.н. „Езикът” им е лесен за усвояване и в рамките на 10 – 12 часа човек може да усвои работата с тях. В моята практика съм използвал много и най-различни варианти на такива инструменти – от най-прости, до сложни антенни резонатори. Изработвам няколко универсални модела, които са изключително чувствителни и дават много добри резултати при всякакъв вид измервания.

Особен вид в тази група са така наречените багети „Ци” , които се използват в измервания, свързани с древната наука Фън Шуй. С такива багети може да се установи потокът на Ци в дадено помещение, може да се установи наличие на Ша (негативна енергия). Те долавят с лекота излъчването на всякакви предмети и произведения на изкуствата и художествените занаяти. С такъв инструмент в ръце можете лесно и бързо да установите кои са добрите места за работа и сън в дома ви, а къде категорично не бива да пребивавате.

Физикалната радиестезия и съвременната радионика използват голям набор от радиестезични линеали, вълномери, уреди за полева терапия, уреди за изчистване на негативни енергии и за защита на пространството от вредни лъчи, свидетели и т.н. Стига да реши, в България човек може да се снабди с достатъчно добър и професионално изработен радиестезичен инструментариум, който по нищо не отстъпва на изработваните по света аналогични образци.

 

ОБРАТНО